Διαμονή στη Θεσσαλονίκη

Για τους κατοίκους εκτός Θεσσαλονίκης προτείνουμε μερικά ξενοδοχεία, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά, τόσο  στο ιατρείο, όσο και στις κλινικές που συνεργάζεται ο γιατρός.

Ξενοδοχέιο «Electra hotel Thessaloniki»
www.electrahotels.gr
Ξενοδοχέιο «Daios Hotel Thessaloniki»
www.daioshotels.com
«Five star Alliance»
www.fivestaralliance.com