Ανόρθωση μαστών  ΙΙ Ανόρθωση στήθους με ένθεμα  ΙΙΙ Ανόρθωση στήθους με τομή ανάστροφου Τ και ένθεμα σιλικόνης


Πληροφορίες για την επέμβαση