Ανόρθωση μαστών

V:Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους μετά απώλεια βάρους με διαφορετική τεχνική στον κάθε μαστό για επίτευξη συμμετρίας

Τεχνική του ανάστροφου-Τ στον δεξιό μαστό και κάθετη μόνο τομή στον αριστερό. Ένθεμα σιλικόνης 250 cc cohesive I Silicone gel στον δεξιό μαστό και 275 cc Silicone gel cohesive I στον αριστερό μαστό.


VI. Ανόρθωση στήθους μετά απο απώλεια 40 κιλών μετά απο χειρουργική στομάχου.

Έγινε συνδυασμός τεχνικών όπως ανόρθωση στήθους με κυκλική και κάθετη μόνο τομή και ενα μικρό ένθεμα σιλικόνης 200 cc για να επιτευχθεί εκτός απο την ανόρθωση του στήθους και αποκατάσταση του χαμένου όγκου απο την απώλεια βάρους.Ο συνδυασμός αυτός κρίνεται απαραίτητος σε τέτοιες περιπτώσεις ιδίως σε νέα άτομα για να αποκατσταθεί η νεανικότητα του στήθους.


 VΙΙ Ασυμμετρία στήθους με μεγάλη πτώση

Εγινε: Ανόρθωση με μόνο κάθετη τομή στο δεξί και ένθεμα σιλικόνης 225 cc Cohesive I subfascial
και ανόρθωση με μονο κάθετη τομή και στο αριστερό και ένθεμα σιλικόνης 125 cc Cohesive I subfascial


VIII Περίπτωση ασυμμετρίας στήθους με το δεξί πιο μεγάλο και πτωτικό και το αριστερό μικρό και σωληνωτό

Ανόρθωση στήθους με κυκλική και κάθετη τομή και ένθεμα σιλικόνης 225 cc Cohesive I δεξιά και αυξητική στήθους αριστερά σε μικρό και σωληνωτό μαστό με ένθεμα σιλικόνης 325 cc Cohesive I και παράλληλα αποκατάσταση του σωληνωτού μαστού για επίτευξη συμμετρίαςIX Περίπτωση διόρθωσης ανόρθωσης στήθους με ένθεμα μετά απο μεγάλη απώλεια βάρους.

Αρχικά αντιμετωπίσθηκε από άλλο πλαστικό χειρουργό το στήθος με ανόρθωση στήθους, ένθεμα High profile και τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από τον μυ. Σε δεύτερη επέμβαση από εμάς έγινε αλλαγή του πλάνου τοποθέτησης του ενθέματος σε subfascial, αλλαγή των ενθεμάτων σε moderate plus cohesive I, Mentor, inc,USA. Παράλληλα έγινε διόρθωση της ανόρθωσης με κυκλική και κάθετη τομήΠληροφορίες για την επέμβαση