Ανόρθωση μαστών

Η ανόρθωση του στήθους όπως αλλιώς λέγεται είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από την κατάσταση του στήθους πριν την επέμβαση όπως είναι το μέγεθος του στήθους αλλά και ο βαθμός της πτώσης. Ανάλογα με την περίπτωση προτείνουμε τις λύσεις και μαζί με την γυναίκα συναποφασίζουμε την καταλληλότερη. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν θα δείτε μια ποικιλία καταστάσεων ανάλογα με το πρόβλημα πριν την επέμβαση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάθε γυναίκα παίρνει το δικό της αποτέλεσμα και αυτό εξαρτάται από πού ξεκινάμε κάθε φορά.

Ι Ανόρθωση στήθους με τομή ανάστροφου Τ

Πριν
Μετά
Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους


Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους
Ανόρθωση μαστών

πλαστική χειρουργική Ανόρθωση στήθουςΠληροφορίες για την επέμβαση