Ενθέματα σιλικόνης στήθους

Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούμε στην επέμβαση της αυξητικής στήθους είναι της Αμερικανικής εταιρείας Mentor. Από το 1999 έχουμε τοποθετήσει περισσότερα από 2000 εμφυτεύματα συμπαγούς σιλικόνης cohesive I,II. Από την προσωπική μας στατιστική τα ενθέματα διαρκούν περισσότερο από 20 χρόνια σε ποσοστό πάνω από 97% των επεμβάσεων μας. Ο σχηματισμός κάψας που απαιτεί διόρθωση είναι λιγότερη του 2% των περιπτώσεων. Η τοποθέτηση των ενθεμάτων στήθους είναι σχεδόν ανώδυνη με την νέα μέθοδο subfascial.Τα αποτελέσματα της αυξητικής στήθους είναι φυσικά και διαρκούν για περισσότερο από 20 χρόνια όπως βλέπουμε από την παρακολούθηση των γυναικών τόσα χρόνια.
Πληροφορίες για την επέμβαση