Αυξητική της γάμπας

Η αυξητική της γάμπας είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί είτε λίπος από το ίδιο το άτομο είτε ένθεμα σιλικόνης. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται τοποθέτηση σε ειδικά σημεία της γάμπας. Η επέμβαση γίνεται για λόγους αισθητικούς είτε μετά από τραύμα. Όσον αφορά το ένθεμα σιλικόνης είναι ένα πολύ μαλακό υλικό κατάλληλο για την περιοχή της γάμπας..

Πριν
Μετά
  

Πληροφορίες για την επέμβαση