Προσθετική στήθους

 

Μέρος 1ο
συνάντηση στο ιατρείο, κλινική εξέταση

 

Συχνές ερωτήσεις, συνάντηση στο ιατρείο, κλινική εξέταση.

 

Μέρος 2ο
επιλογή μεγέθους ενθέματος

 

Η διαδικασία στο ιατρείο για την επιλογή του μεγέθους του ενθέματος, είδη ενθεμάτων

 

Μέρος 3ο
Τεχνικές προσθετικής στήθους

 

Τεχνικές προσθετικής στήθους, διάρκεια της επέμβασης, video από το χειρουργείο.

 

Μέρος 4ο
προσθετική στήθους

 

Μετεγχειρητική πορεία, διάρκεια ζωής των ενθεμάτων, αποτελέσματα από περιπτώσεις του κου Καποσίτα, αλλαγή της ψυχολογίας της γυναίκας μετά την επέμβαση.