Τύποι ενθεμάτων που χρησιμοποιούμε στην αυξητική του στήθους.

 

Μέρος 1ο

Θα δείτε τα ενθέματα φυσιολογικού ορού, τα ενθέματα σιλικόνης 4ης γενιάς και τα ενθέματα σιλικόνης 5ης γενιάς που ονομάζονται Cohesive.

Ο κος Καποσίτας αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τύπων των ενθεμάτων.