Διαμονή στη Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχείο «Electra hotel Thessaloniki»
www.electrahotels.gr

 

Ξενοδοχείο «Daios Hotel Thessaloniki»
www.daioshotels.com

 

«Five star Alliance»
www.fivestaralliance.com