Ενέσεις πλάσματος,(PRP), Αυτόλογη μεσοθεραπεία

Ενέσεις πλάσματοςΗ αυτόλογη μεσοθεραπεία με PRP αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη θεραπεία αναζωογόνησης του προσώπου με την οποία επιτυγχάνονται:

Είναι μια μέθοδος αυτόλογης ανάπλασης των ιστών,με στόχο την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης και δημιουργίας νέων κυττάρων χρησιμοποιώντας συστατικά από τον ίδιο τον οργανισμό (αυτόλογη μέθοδος).

Που βασίζεται

Στους αυξητικούς παράγοντες των αιμοπεταλίων και δευτερευόντως στα συστατικά του πλάσματος όπως είναι τα λευκά αιμοσφαίρια που προέρχονται από το αίμα του ασθενούς. Τα αιμοπετάλια αποτελούν μία πλούσια πηγή αυξητικών παραγόντων οι οποίοι είναι ειδικές πρωτεΐνες που διεγείρουν την ανάπλαση του δέρματος ( αύξηση της αιμάτωσης και της θρέψης του δέρματος) μέσω:

Της διέγερσης του πολλαπλασιασμού των κυττάρων,Της σύνθεσης κολλαγόνου, ελαστίνης και εξωκυττάριας ουσίας στο δέρμα.
Η δράση των παραπάνω ενεργοποιείται και ενισχύεται με ειδικό διάλυμα γλυκονικού ασβεστίου.

Από τι αποτελείται :
Από πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet rich plasma,PRP).Περιέχει πλάσμα,αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια και γλυκονικό ασβέστιο.

Τι είναι το γλυκονικό ασβέστιο
Το γλυκονικό ασβέστιο ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια έτσι ώστε να εκκρίνουν τους αυξητικούς παράγοντες που έχουν αποθηκευμένους στα κοκκία τους. Τα ιόντα ασβεστίου διεγείρουν τα κύτταρα του δέρματος για να διαιρεθούν.

Αντενδείξεις της θεραπείας

  1. Νεοπλασία-κακοήθεια
  2. Χρόνια νοσήματα του αίματος.
  3. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης
  4. Χρήση αντιπηκτικών
  5. Αυτοάνοσα νοσήματα
  6. Χρόνιες ηπατίτιδες

Τεχνική

1. Ετοιμασία του υλικού

Αρχίζει με την λήψη 20 ml αίματος ανάλογα με την έκταση της περιοχής που θέλουμε να διορθώσουμε. Κατόπιν φυγοκεντρούμε το υλικό. Από κάθε 20 ml παίρνουμε 5-6 ml πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και προσθέτουμε τον ενεργοποιητή (γλυκονικό ασβέστιο).Η προετοιμασία διαρκεί 10-15 λεπτά.

2. Εφαρμογή του υλικού

Έκχυση 0.1 ml σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό στην μεσότητα του χορίου με βελόνα άκρως λεπτή (30G).

Αποτελέσματα
Ουσιαστικά τοποθετούμε συστατικά του ίδιου οργανισμού του ατόμου πλούσιο σε αιμοπετάλια. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα είναι:Η ηλικία,η διατροφή,η καλή περιποίηση του δέρματος. Θα πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς ανώτερα από την συμβατική μεσοθεραπεία.

Πότε φαίνονται τα αποτελέσματα
Απαιτούνται 3 συνεδρίες με διάστημα ενός μήνα η μια από την άλλη και η διαφορά αρχίζει να φαίνεται ένα μήνα μετά την πρώτη θεραπεία. Μετά από την 3-μήνη θεραπεία απαιτείται επανάληψη σε 9-12 μήνες για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Πως δρα και σε τι διαφέρει από την κλασσική μεσοθεραπεία
Η αυτόλογος μεσοθεραπεία διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου μέσα στο χόριο ενώ η κλασσική μεσοθεραπεία εκτελείται με ετερόλογα συστατικά.

Επάνοδος στην εργασία
Η θεραπεία δεν απαιτεί αποχή από την εργασία και ανήκει στην κατηγορία των γρήγορων μη χειρουργικών επεμβάσεων με γρήγορα σχετικά αποτελέσματα.

 

Ενέσεις πλάσματος. Φωτογραφίες