Πλαστική κοιλίας, κοιλιοπλαστική

Η πλαστική κοιλίας ή κοιλιοπλαστική έχει σκοπό να τεντώσει το χαλαρό δέρμα αφαιρώντας ότι περισσεύει και μαζί φυσικά και το λίπος δίνοντας μια επίπεδη κοιλιά. Το αποτέλεσμα που παίρνει ο-η ασθενής εξαρτάται από το βάρος του, την ελαστικότητα του δέρματος αλλά και το πάχος του υποδορίου λίπους. Η πλαστική κοιλίας δεν αποτελεί μέθοδο κατά των ραγάδων που μόνο το laser μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις.

Πλαστική κοιλιάς βίντεο Δείτε σε βίντεο τι λέει χειρουργημένη
Πριν
Μετά


  


Πληροφορίες για την επέμβαση