Μειωτική στήθους φωτογραφίες πριν, μετά

Η μείωση στήθους λέγεται και μειωτική μαστών. Η σμίκρυνση του στήθους όπως φαίνεται αναλυτικά στις εικόνες και στις φωτογραφίες είναι διαφορετική σε κάθε γυναίκα με μεγάλο μαστό.Βασιζόμενοι στην ποικιλία των μεθόδων η επέμβαση θεωρείται σαν free hand επέμβαση και το αποτέλεσμα στηρίζεται στην εμπειρία και την χρήση των κατάλληλων μεθόδων για κάθε περίπτωση.

Μείωση στήθους-Μειωτκή μαστών

Μειωτική στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε στήθος μεγέθους Ε σε μέγεθος D, με την μέθοδο της μείωσης στήθους με τον κατώτερο κρημνό (inferior pedicle)


Ανόρθωση και μείωση στήθους-Μ
μείωση μαστών

Μείωση στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε μεγάλο στήθος με χαλάρωση και μέγεθος F σε μέγεθος D


Μείωση στήθους

Σμίκρυνση στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε μαστό με πυκνό μαζικό αδένα μεγέθους Ε σε μέγεθος C


Μείωση μαστών φωτογραφίες σε στήθος με έντονη χαλάρωση και μέγεθος DD σε μέγεθος C

Μειωτική στήθους

Μειωτική στήθους εικόνες σε στήθος μεγέθους Ε με έντονη χαλάρωση και πτώση σε μέγεθος απλού DΜειωτική ανόρθωση στήθους-Μ

Γιγαντομαστία

Μειωτική στήθους φωτογραφίες σε γιγαντομαστία που αντιμετωπίσθηκε με τον ανώτερο κρημνό με βάση στην 12η ώρα και πλήρη εκτομή του μαστού. Παράλληλα έγινε μεταφορά του συμπλέγματος της θηλής-θηλαίας άλω σε νέα θέση σαν ελεύθερο δερματικό μόσχευμα.


Σμίκρυνση στήθους-μείωση μαστών

Μείωση στήθους με πυκνό αδενικό μαστό μεγέθους F σε νέο στήθος μεγέθους D.Η σμίκρυνση των μαστών έχει καλή και γρήγορη σχετικά ανάρρωση. Η αποθεραπεία από την μειωτική των μαστών γίνεται σταδιακά χωρίς να επηρεάζεται η ζωή και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της γυναίκας. Οι παρενέργειες είναι σπάνιες

Ασύμμετρη μειωτική στήθους-Μ

Ασύμμετρη και άνιση υπερτροφία μαστών και πτώση και αντιμετωπίσθηκε με μειωτική μαστών με τον κατώτερο μίσχο όπως φαίνεται στις φωτογραφίες πριν και μετά

Πληροφορίες για την επέμβαση